The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Kristina Myrvold

Kristina Myrvold

Visiting professor

Kristina Myrvold

Sikhism i Sverige : att bygga guruns tron genom hängivenhet och osjälvisk tjänst

Author

  • Kristina Myrvold

Editor

  • Daniel Andersson
  • Åke Sander

Summary, in Swedish

Sikhism är i Sverige en liten religion med uppskattningsvis ett tusental anhängare. I det svenska samhället har sikherna främst uppmärksammats i samband med konflikter om deras symbolbruk av turban och dolk. Kapitlet behandlar några av de utmaningar som sikher möter i relationen med majoritetssamhället och reflekterar över hur de svenska sikherna har rekonstruerat och anpassat sitt religiösa liv till en ny social kontext. Inledningsvis ges en kort introduktion till den sikhiska religionens framväxt och en diskussion kring den religionsbild av sikhismen som har skapats och idag förmedlas genom olika medier. Kapitlet beskriver även sikhernas organisationsliv i Sverige och diskuterar hur en religiös identitet kan uppfattas på olika sätt. Den dubbla processen att både bevara en religiös tradition och samtidigt anpassa den till det svenska samhället framkommer i kapitlets skildring av hur sikherna har utformat ritualer och ceremonier på svensk mark. Kapitlet är baserat på samtal med sikher i svenska gurdwaras och sikhiska organisationer, och kan utgöra en introduktion för studenter och forskare som vill närma sig ett nytt forskningsfält.

Department/s

  • Centre for Theology and Religious Studies

Publishing year

2005

Language

Swedish

Publication/Series

Det mångreligiösa Sverige : ett landskap i förändring

Document type

Book chapter

Publisher

Studentlitteratur AB

Topic

  • History of Religions

Keywords

  • Sikhism
  • migration
  • Sikh diaspora
  • sikher

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISBN: 91-44-03856-9