The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

29

Jun

Almedalsveckan: Vad vill Indien i världspolitiken och hur påverkar det Sverige?

29 June 2023 13:00 to 13:45 | Other
Vad vill Indien i världspolitiken? Almedalsveckan

Indien är numera en ledande global aktör. Trots detta så är kunskapen om Indien begränsad bland svenska beslutsfattare och Indien omnämns sällan i svenska medier och i den vidare samhällsdebatten. Hur ser Indiens tilltagande betydelse och dess påverkan på Sverige ut?

About the event

Location:

Hästgatan 13, Visby

Admission:

Free admission

Language:

Swedish

Contact:

ted [dot] svensson [at] svet [dot] lu [dot] se