The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Kristina Myrvold

Kristina Myrvold

Visiting professor

Kristina Myrvold

Med Guruns ord mot demoner : Vadbhag Singh i en sikhisk healingtradition

Author

 • Kristina Myrvold

Summary, in English

Artikeln handlar om en folklig sikhisk healingtradition i norra Indien vilken behandlar olika fysiska och andliga problem som tros vara förorsakade av andar, spöken, eller onda ögat. Den första delen av artikeln ger en översättning (från Hindi) av den muntligt och skriftligt förmedlade berättelse som legitimerar healingtraditionen, medan den andra delen beskriver hur traditionen tar sig uttryck vid en samtida healing praktik i Varanasi. Artikeln uppmärksammar hur sikher tillskriver recitationer och rituellt bruk av hymner från deras heliga skrift- Guru Granth Sahib - funktioner som påverkar människans kropp, själsliga tillstånd, och sociala liv.

Department/s

 • Centre for Theology and Religious Studies

Publishing year

2004

Language

English

Pages

98-116

Publication/Series

Chakra: tidskrift för indiska religioner

Volume

2

Document type

Journal article

Publisher

Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet

Topic

 • History of Religions

Keywords

 • sikher
 • Guru Granth
 • healing
 • besatthet
 • onda ögat
 • sikhism
 • textanvändning
 • textbruk
 • ritualer
 • folkliga traditioner
 • folkreligion
 • Punjab

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

 • ISSN: 1652-0203