The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

AM

Andreas Mattsson

Lecturer

AM

Öppna frågor : en guide till bättre svar

Author

  • Olli Seuri
  • Andreas Mattsson

Summary, in Swedish

En journalist gör intervjuer i en rad olika sammanhang. Ibland till en snabb nyhetsartikel som ska ut på sajten direkt, andra gånger till ett reportage som ska publiceras eller sändas längre fram i tiden. Under intervjun är det mycket att hålla reda på och det är lätt att tappa tråden. Journalisten ska leda intervjun, tänka på vinkeln, ställa följdfrågor, anteckna eller spela in, och också möta olika slags intervjupersoner. Målet är att få relevanta och bra svar som går att använda, men det är inte alltid lätt att lyckas.

I boken ”Öppna frågor – en guide till bättre svar” delar journalisterna Olli Seuri och Andreas Mattsson med sig av sina och andra journalisters erfarenheter och ger läsaren en förståelse för grunderna i konsten att intervjua genom att tillämpa ett helhetstänk som inkluderar så mycket mer än frågorna som ska ställas. Detta går att använda oavsett om intervjuerna ska användas till en artikel, direktsändas eller spelas in. Författarna ger konkreta tips inför, under och efter en intervju, och lyfter även in den journalistiska intervjun i ett historiskt och samhälleligt sammanhang.

Department/s

  • Journalism

Publishing year

2022

Language

Swedish

Document type

Book

Publisher

Gleerups Utbildning AB

Topic

  • Media and Communications

Keywords

  • Journalistik
  • öppna frågor
  • intervjuteknik

Status

Inpress

ISBN/ISSN/Other

  • ISBN: 9789151106762